previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ຂົນສົ່ງທົ່ວປະເທດ

ທຸລະກິດສົ່ງຫາທຸລະກິດ

ບໍລິການຈັດສົ່ງໃຫ້ກັບບໍລິສັດໃນທົ່ວປະເທດ.

ທຸລະກິດສົ່ງຫາບຸກຄົນ

ບໍລິການຈັດສົ່ງຈາກເຈົ້າຂອງທຸລະກິດໃຫ້ລູກຄ້າຂາຍຍ່ອຍໃນທົ່ວປະເທດ.

ບໍລິການສົ່ງຕໍ່ສິນຄ້າ

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ໃສ ທ່ານກໍ່ສາມາດສົ່ງສິນຄ້າຂອງທ່ານໄດ້ທັນທີ

ຂົນສົ່ງພາຍໃນມື້ດຽວ

ບໍລິການຈັດສົ່ງສິນຄ້າໃນໂຕເມືອງ ແລະ ບັນດາແຂວງຕ່າງໆ

ພວກເຮົາພ້ອມເບີ່ງແຍ່ງທ່ານ

ຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ທີ່ພວກເຮົາປະສົບຜົນສຳເລັດ ເປັນການຢືນຢັນຄຸນນະພາບ ແລະ ມາດຕະຖານການບໍລິການໂດຍສັກກະຍາພາບຂອງພວກເຮົານໍາທ່ານໄປສູ່ການຕໍ່ຍອດແບບກ້າວກະໂດດ

ມີທີມງານມືອາຊີບໄວ້ບໍລິການທ່ານ

ພວກເຮົາມີທີມງານຫຼາຍກວ່າ 78 ຄົນ ປະຈຳຢູ່ສາຂາຕ່າງໆ ກຽມພ້ອມທີ່ຈະເບີ່ງແຍ່ງທ່ານໂດຍປະສົບການ ແລະ ຄວາມຊໍານານໃນການຂົນສົ່ງ, ການຈັດສົ່ງມາດຕະຖານ, ການບໍລິການລູກຄ້າດ້ວຍຄວາມນັບຖື, ຈັນຍາບັນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າເຊັ່ນກັນ, ການເບີ່ງແຍ່ງຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບພວກເຮົາ ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອຕອບສະຫນອງລູກຄ້າກ່ອນ.

More information about our company

ຈໍານວນດ່ານທີ່ໃຫ້ບໍລິການ

ລວມທັງຫມົດ:12 ດ່ານ ແລະ 2 ສໍານັກງານ

ລົດຂົນສົ່ງຂອງພວກເຮົາ

ໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າມີລົດຂົນສົ່ງພ້ອມອອກເດີນທາງ

ທືນຈົດທະບຽນ

ທະບຽນເລກທີ: 0120/ຈທວ

ໝັ້ນໃຈໄດ້ຈາກທືນຈົດທະບຽນ: 12,680,000,000 ກີບ

ຕອບໂຈດທຸລະກິດໂດຍມີປະສົບການ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈ

ຂ່າວ ແລະ ກິດຈະກໍາ

ພັນທະມິດທຸລະກິດ