ແຜ່ນວຽກ ແລະ ເປົ້າຫມາຍສູ້ຊົນປີ 2018

 • ສ້າງບຸກຄາລາກອນໃຫນ່ຂື້ນມາຮອງຮັບຫນ້າວຽກທີ່ເພີ້ມຂື້ນ ແລະ ພັດທະນາ ບຸກຄາລາກອນເກົ່າໃຫ້ມີຄວາມຫນັກແຫນ້ນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດສອບຕໍ່ຫນ້າວຽກໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ເພື່ອເປັນຜູ້ນໍາລຸ້ນຕໍ່ໄປ.
 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນດ້ານການບໍລິການໃຫ້ວອງໄວ ແລະ ເປັນມືອາຊີບຂື້ນ.
 • ພັດທະນາລະບົບ ແລະ ອຸປະກອນເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ຕ່າງໆໃຫ້ທັນສະໄຫນ ແລະ ຂົບຖ້ວນຕາມຫນ້າວຽກໂດຍບໍ່ໃຫ້ແກ່ຍາວເວລາຢ່າງເດັດຂາດ.
 • ເພີ້ມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຫນ່ວຍປະສານວຽກໃນການບໍລິຫານຈັດການກຽວກັບການຂໍອານຸຍາດນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ແລະ ໃບອານຸຍາດຕ່າງທີ່ກຽວຂ້ອງ.
 • ໃຫ້ເພີ້ມຄວາມສໍາຄັນໃນການປະເມີນວຽກ, ປຽບທຽບ, ຊອງແສງແລ້ວຕໍານິ ຍ້ອງຍໍ ອາທິດຕໍ່ອາທິດ ແລະ ໃຫ້ເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາຄົງຂ້າງທີ່ສະເຫນີໃນກອງປະຊຸມປະຈໍາອາທິດ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ແກ່ຍາວເວລາ (ບັນຫາທີ່ແກ້ໄຂໃນສາຂາບໍ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ ສະເຫນີປະທານຮອງປະທານເພື່ອຮັບການແກ້ໄຂໃຫ້ທັນເວລາ).
 • ສ້າງຄວາມສໍາພັນຮັກແພງລະຫວ່າງ ອ້າຍນ້ອງພະນັກງານນໍາກັນ ເພື່ອເພີ້ມຄວາມສາມັກຄີ ແລ້ວພ້ອມພຽງກັນກ້າວໄປສູ່ເປົ້າຫມາຍດຽວກັນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

ແຜ່ນໂຕເລກ 2018

 • ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າຫມາຍ ຂອງຄໍາວ່າ All new HAL  (ຮຸ່ງອາລຸນ ຍຸກໃໝ່) ແຕ່ຍັງຄົງໄວ້ເຊິ່ງອຸດົມການຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ.
 • ເພື່ອເປົ້າໝາຍອັນສູງສຸດຂອງບໍລິສັດ ທີ່ຈະກ້າວຂື້ນສູ່ອັນດັບຕົ້ນໆໃນດ້ານການບໍລິການຊິບປີ້ງຂອງພາກເຫມືອ.
 • ເພື່ອຍົກລະດັບການເປັນຢູ່ ແລະ ສະວັດດີການຂອງສະມາຊິກ ຮຸ່ງອາລຸນ ໝົດທຸກຄົນ.

ໂຕເລກສູ້ຊົນ 2018

ດ່ານພາສີສາກົນ ຂົວ 4:  ສໍາລັບດ່ານຂົວ 4 ແມ່ນຕ້ອງບັນລຸ ການບໍລິການເພີ້ມຂື້ນໃຫ້ໄດ້ 30% ຈາກໂຕເລກປີ 2017

ໂຕເລກສູ້ຊົນ 2018

ດ່ານພາສີສາກົນ ຂົວ 4:  ສໍາລັບດ່ານຂົວ 4 ແມ່ນຕ້ອງບັນລຸ ການບໍລິການເພີ້ມຂື້ນໃຫ້ໄດ້ 30% ຈາກໂຕເລກປີ 2017

ໂຕເລກລວມຂອງປີ 2017 ແລະ 2018

 • ໂຕເລກລວມຂອງປີ 2017 / ຄັນ
 • ໂຕເລກລວມຂອງປີ 2018 / ຄັນ
 • ໂຕເລກປີແຕ່ລະເດືອນຂອງ 2017
 • ໂຕເລກປີແຕ່ລະເດືອນຂອງ 2018

ດ່ານພາສີສາກົນ ບໍ່ເຕັນ:  ສໍາລັບດ່ານບໍ່ເຕັນ ແມ່ນຕ້ອງບັນລຸ ການບໍລິການເພີ້ມຂື້ນໃຫ້ໄດ້ 40% ຈາກໂຕເລກປີ 2017

ວິໄສທັດ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ 2018 – 2022

 • 2018 ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວກັບການບໍລິການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ ຫຼື EMS ເພື່ອຮອງຮັບ E-Commerce (ຊື້-ຂາຍອອນໄລ) ທີ່ກໍາລັງເຂົ້າມາມີບົດບາດໃນລະບົບເສດຖະກິດທີ່ເພີ້ມຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
 • 2019 – 2020 ຕ້ອງຄົງອັດຕາການເຕບໂຕຂອງການບໍລິການໃຫ້ຢູ່ທີ່ 8% / ປີ, ກຽມພ້ອມໃນການຂະຫຍາຍສາຂາ ແລະ ສຶກສາວາງແຜນເພີ້ມການບໍລິການ
  ຂົນສົ່ງ ໂດຍການດຶງທື່ນມາຮ່ວມພັດທະນາ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ດໍາເນີນສຶກສາຍາດແຍ່ງວຽກງານທີ່ຕິດພັນກັບເສັ້ນທາງລົດ ລາວ – ຈີນ
 • 2021 – 2022 ສ້າງທຸລະກິດໃຫມ່ໆຂື້ນມາ ທັງກຽວຂ້ອງກັບການບໍລິການຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ຕາມຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນລະບົບເສດຖະກິດໃນໄລຍະນັ້ນໆ (ເວົ້າງ່າຍໆກໍ່ຄື ເຮົາເລີ້ມກໍານົດການໄດ້ໂດຍໂຕເອງ)
 • ຄໍາຖາມ: ເປັນຫຍັງອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງ 2018 ຕ້ອງກໍານົດສູງ ເຖິ່ງ 30 ກ່ວາ %, ປະຈຸບັນຄ່າສະເລ່ຍສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຂອງບໍລິສັດແມ່ນຢູ່ ພຽງ 20 – 26% ສະນັ້ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ເຮົາຈະສາມາດເຕີບໂຕອີກ 30 ກ່ວາ % ກໍ່ຈະຢູ່ທີ່ 50% ໂດຍປະມານ

ໂຕເລກລວມຂອງປີ 2017 ແລະ 2018

 • ໂຕເລກລວມຂອງປີ 2017 / ຄັນ
 • ໂຕເລກລວມຂອງປີ 2018 / ຄັນ
 • ໂຕເລກປີແຕ່ລະເດືອນຂອງ 2017
 • ໂຕເລກປີແຕ່ລະເດືອນຂອງ 2018

ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ເຮົາຫມັ້ນໃຈວ່າຈະເຕີບໂຕໄດ້ເຖິ່ງ 30 ກ່ວາ%

 • ຖານລູກຄ້າເກົ່າເຮົາມີ ພຽງແຕ່ເຮົາເສ່ຍໂອກາດນັ້ນໄປໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
 • ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດໃຫມ່ ທີ່ກໍາລັງເຂົ້າມາມີບົດບາດໃນວົງຈອນ.
 • ການບໍລິການແບບໄຫມ່ ທີ່ຈະສ້າງພາບລັກອັນດີງາມ ແລະ ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື່ຂອງລູກຄ້າທີ່ມີຕໍ່ເຮົາ.