ລົດສິນຄ້າຜ່ານແດນເຂົ້າດ່ານສາກົນບໍ່ເຕັນ ອອກດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບ 4, ເສັ້ນທາງR3a

d06
d07
d08
d09
d10
d11