ດ່ານພາສີປະເພນີ ບ້ານມອມ ເມືອງສິງ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

d12
d15
d14
d13