ສາງປຽນຖ່າຍສິນຄ້າ ນຳເຂົ້າເພື່ອສົ່ງອອກ ຢູ່ດ່ານພາສີສາກົນຂົວມິດຕະພາບ 4 ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ພາບດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບ 4 (ຫ້ວຍຊາຍ-ຊຽງຂອງ) ທີ່ຕັ້ງ:ບ້ານດອນ,ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ,ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເປັນດ່ານທີ່ຕັ້ງຢູ່ເສັ້ນທາງR3aຄຸນໝິ່ງ-ບາງກອກ (ຮຸ່ງອະລຸນ ສາຂາແຂວງບໍ່ແກ້ວ )

d25
d26
d27
d28
d29
d30
d31
d32
d33
d34
d35