ສິນຄ້າຫມາກໄມ້ຜ່ານແດນຂາເຂົ້າ ດ່ານພາສີຂົວມິດຕະພາບ 3 ແຂວງຄຳມ່ວນ

ອອກດ່ານພາສີສາກົນ ນາເພົ້າ ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ຈາກຂົວມິດຕະພາບ 3 ອອກດ່ານພາສີສາກົນ ນໍ້າພ້າວ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ທາງດ່ານນາເພົ້າຈະມີ 2 ຈຸດກະຍ້ອນວ່າ

ເທີງຫນ້າດ່ານພຸ້ນເປັນພູບໍ່ສາມາດສ້າງລານຈອດແລະສ່າງສິນຄ້າເພື່ອເປັນຈຸດກວດກາສິນຄ້າເລີຍສ້າງລ່ານຢູ່ເບື່ອງລຸ່ມເຂດພຽງ

d16
d17
d18
d19
d20
d21
d22
d23
d24