previous arrow
next arrow
Slider

ສາຂາ ພາກເໜືອ

1. ສາຂາ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ບ້ານ ປ່າອ້ອຍ ກົງກັນຂ້າມກັບຕະຫລາດຈີນ

2. ສາຂາ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງ ແປກ ບ້ານ ໂພນງາມໃຕ້ ໃກ້ກັບຕະຫລາດສີບຸນເຮືອງ

3. ສາຂາ ແຂວງ ຜົງສາລີ

4. ສາຂາ ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ ຫຼວງນ້ຳທາ ບ້ານ ໜອງບົວວຽງ ກົງກັນຂ້າມກັບໂຮງໝໍແຂວງ

5. ສາຂາ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ສີມຸງຄຸນ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ກົງກັນຂາມກັບຫ້ອງການການເງີນ

6. ສາຂາ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງໄຊ ໃກ້ກັບ 4 ແຍກໄຟແດງ ເຊິ່ງຊ່າງ ເສັນທາງໄປຕະຫລາດບ້ານຖິ່ນ ຕິດກັບຮ້ານຂາຍຄຳນາງ ໜໍ່ຫຼ້າ ລັດສະໝີ

7. ສາຂາ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານນາຊາງ ເສັນທາງຮ້ານຊີນດາດ ສາມແຝດ ຢູ່ໃກ້ກັບ U PUB ຕໍ່ໜ້າກັບ ໂຮງຮຽນອາລຸນສະຫວັດ 1

8. ສາຂາ ແຂວງ ຫົວພັນ ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງຊຳເຫນືອ ບ້ານທາດ

previous arrow
next arrow
Slider

ສາຂາ ພາກກາງ

#. ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງຈະມີ 4 ສາຂາ ແລະ 4 ຈຸດບໍລິການ

1. ສາຂາ ແລະ ຈຸດບໍລິການ ບ້ານຮ່ອງຄ້າ ໃກ້ກັບ ເດີນເຕະບານຮ່ອງຄ້າ ຮ່ອມ ວັດຈີນ

2. ສາຂາ ຊັງຈຽງ ຢູ່ໃນຕະຫຼາດຊັງຈຽງ

3. ສາຂາ ໂພນພະເນົາ ຢູ່ໃກ້ກັບ ໂຮງງານຕັດຍິບ ໂພນພະເນົາ

4. ສາຂາ ໂພນທັນ ຢູ່ໃກ້ກັບ ຮ້ານປີ້ງໄກ່ນາປົ່ງ ບ້ານໂພນທັນ

– ຈຸດບໍລິການ ສີໄຄ ຢູ່ຂ້າງຕະຫຼາດສີໄຄ

– ຈຸດບໍລິການ ຕະຫຼາດເຊົ້າ ຢູ່ໃນຕະຫຼາດເຊົ້າ

– ຈຸດບໍລິການ ຕະຫຼາດຂົວດິນ ຢູ່ໃນຕະຫຼາດຂົວດິນ

– ຈຸດບໍລິການ ຫົວຂົວ ຢູ່ໃນຕະຫລາດຫົວຂົວ

#. ສາຂາ ແຂວງ ພາກກາງ ເຊິ່ງຈະມີ 3 ສາຂາ

1. ສາຂາ ເມືອງ ວັງວຽງ, ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ເມືອງຊ່ອງ ຕໍ່ໜ້າ ປ້ຳນ້ຳມັນ ປຕທ ວັງວຽງ ( ແຂວງ ວຽງຈັນ )

2. ສາຂາ ໂພນໝີ ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງ ວຽງຄຳ, ແຂວງ ວຽງຈັນ, ບ້ານ ໂພນໝີ ກົງກັນຂາມກັບເດີນເຕະບານ ວິນເນີ

3. ສາຂາ ປາກຊັນ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ສີມຸງຄຸນ, ເມືອງ ປາກຊັນ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

previous arrow
next arrow
Slider

ສາຂາ ພາກໃຕ້

1. ສາຂາ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ຈອມທອງ ເສັ້ນທາງໄປສະນີ ກາຍໂຮງໜໍຕຳຫຼວດ ໃກ້ກັບສາມແຍກທາງໄປວັດຄູນແມ່ຫຼືໂຮງຮຽນ ມ.ປ ທ່າແຂກ

2. ຈຸດບໍລິການ ສາຂາ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ ບ້ານ ນາເລົ່າ ໃກ້ກັບ 4 ແຍກໄຟແດງ ຫ້ອງການ ອຸດສະຫະກຳການຄ້າແຂວງ ແລະ ໃກ້ກັບທະນາຄານຊາຄອມແບັງ

3. ສາຂາ ແຂວງ ສາລະວັນ ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງສາລະວັນ ບ້ານ ນາເລັກ ໃກ້ກັບຕະຫລາດ ສາລະວັນ

4. ສາຂາ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ຢູ່ບ້ານໂພນສະຫວັນ ຕໍ່ຫນ້າກັບ ໂຮງຮຽນ ມ.ສ ປາກເຊ

5. ສາຂາ ແຂວງ ເຊກອງ ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງ ລະມາມ ບ້ານ ວັງຫຼວງ ໃກ້ກັບ ຕະຫຼາດ ເຊກອງ

6. ສາຂາ ແຂວງ ອັດຕະປື ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ ບ້ານຫຼັກ 3 ກົງກັນຂາມກັບ ຕະຫລາດຫຼັກ 3

previous arrow
next arrow
Slider