ຮຸ່ງອາລຸນ ຂົນສົ່ງດ່ວນ ໄດ້ເປີດຈຸດບໍລິການໃໝ່ທີ່ ບ້ານໂພນທັນ ວັນທີ່ 01/07/2019

ຮຸ່ງອາລຸນ ຂົນສົ່ງດ່ວນ ໄດ້ເປີດຈຸດບໍລິການໃໝ່ທີ່ ບ້ານໂພນທັນ ໃນວັນທີ່ 01/07/2019 ໂດຍຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການແຕ່ວັນທີ່ 01/07/2019 ເປັນຕົ້ນໄປ