ບໍລິສັດ ຮຸ່ງອາລຸນ ຂົນສົ່ງດ່ວນ ໄດ້ຈັດພິທີງານລ້ຽງສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວ ໃນວັນທີ່ 07/04/2019

ບໍລິສັດ ຮຸ່ງອາລຸນ ຂົນສົ່ງດ່ວນ ໄດ້ຈັດພິທີງານລ້ຽງສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວ ໃນວັນທີ່ 07/04/2019