ຮຸ່ງອາລຸນ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ມີ ສາຂາບໍລິການ 11 ສາຂາ ທົ່ວປະເທດ

ຮຸ່ງອາລຸນ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ມີ ສາຂາບໍລິການ 11 ສາຂາ ທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງຈະມີ ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພ້ອມກັບສາຂາຕ່າງແຂວງ: ສາຂາ ແຂວງວຽງຈັນ ມີ 2 ສາຂາ ໂພນໝີ, ເມືອງໂພນໂຮງ ແລະ ສາຂາ ເມືອງວັງວຽງ ຈະມີ ສາຂາ ຫຼວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ ແລະ ໄຊຍະບູລີ