ຮຸ່ງອາລຸນ ເປີດສາຂາໃໝ່ ໃນວັນທີ່ 08/03/2019

ຮຸ່ງອາລຸນ ເປີດສາຂາໃໝ່ ໃນວັນທີ່ 08/03/2019 ໂດຍຈະຂະຫຍາຍສາຂາລົງໄປພາກກາງຕອນລຸ່ມເຊິ່ງຈະມີ ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ພາກໃຕ້ ແຂວງຈຳປາສັກ

ເປີດຫ້ອງການ HAL Logistics

ຮຸ່ງອາລຸນ ຂົນສົ່ງດ່ວນ ໄດ້ເປີດໃຊ້ບໍລິການໃນວັນທີ່ 29/01/2019 ໂດຍຈະໄດ້ເລີ່ມເປີດບໍລິການ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສາຂາຕ່າງແຂວງ ເຊິ່ງຈະມີ ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ