ຮຸ່ງອາລຸນ ຂົນສົ່ງດ່ວນ ໄດ້ເປີດຈຸດບໍລິການໃໝ່ທີ່ ບ້ານໂພນທັນ ວັນທີ່ 01/07/2019

ຮຸ່ງອາລຸນ ຂົນສົ່ງດ່ວນ ໄດ້ເປີດຈຸດບໍລິການໃໝ່ທີ່ ບ້ານໂພນທັນ ໃນວັນທີ່ 01/07/2019 ໂດຍຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການແຕ່ວັນທີ່ 01/07/2019 ເປັນຕົ້ນໄປ

ຮຸ່ງອາລຸນ ຂົນສົ່ງດ່ວນ ໄດ້ເປີດ ສາຂາໃໝ່ ວັນທີ່ 29/05/2019

ຮຸ່ງອາລຸນ ຂົນສົ່ງດ່ວນ ໄດ້ເປີດ ສາຂາໃໝ່ ອີກ 5 ສາຂາ – ສາຂາ ແຂວງ ສາລະວັນ – ສາຂາ ແຂວງ ເຊກອງ – ສາຂາ ແຂວງ ອັດຕະປື – ສາຂາ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ – ສາຂາ ແຂວງ ຫົວພັນ ວັນທີ່ 29/05/2019

ຮຸ່ງອາລຸນ ຂົນສົ່ງດ່ວນ ກຳລັງຈະຂະຫຍາຍສາຂາອີກ 6 ສາຂາ

ຮຸ່ງອາລຸນ ຂົນສົ່ງດ່ວນ ກຳລັງຈະຂະຫຍາຍສາຂາອີກ 6 ສາຂາ – ສາຂາ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ – ສາຂາ ແຂວງ ຫົວພັນ – ສາຂາ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ – ສາຂາ ແຂວງ ສາລະວັນ – ສາຂາ ແຂວງ ເຊກອງ – ສາຂາ ແຂວງ ອັດຕະປື

ບໍລິສັດ ຮຸ່ງອາລຸນ ຂົນສົ່ງດ່ວນ ໄດ້ຈັດພິທີງານລ້ຽງສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວ ໃນວັນທີ່ 07/04/2019

ບໍລິສັດ ຮຸ່ງອາລຸນ ຂົນສົ່ງດ່ວນ ໄດ້ຈັດພິທີງານລ້ຽງສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນປີໃໝ່ລາວ ໃນວັນທີ່ 07/04/2019

ຮຸ່ງອາລຸນ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ມີ ສາຂາບໍລິການ 11 ສາຂາ ທົ່ວປະເທດ

ຮຸ່ງອາລຸນ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ມີ ສາຂາບໍລິການ 11 ສາຂາ ທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງຈະມີ ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພ້ອມກັບສາຂາຕ່າງແຂວງ: ສາຂາ ແຂວງວຽງຈັນ ມີ 2 ສາຂາ ໂພນໝີ, ເມືອງໂພນໂຮງ ແລະ ສາຂາ ເມືອງວັງວຽງ ຈະມີ ສາຂາ ຫຼວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງນ້ຳທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ ແລະ ໄຊຍະບູລີ

ຮຸ່ງອາລຸນ ເປີດສາຂາໃໝ່ ໃນວັນທີ່ 08/03/2019

ຮຸ່ງອາລຸນ ເປີດສາຂາໃໝ່ ໃນວັນທີ່ 08/03/2019 ໂດຍຈະຂະຫຍາຍສາຂາລົງໄປພາກກາງຕອນລຸ່ມເຊິ່ງຈະມີ ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ພາກໃຕ້ ແຂວງຈຳປາສັກ

ເປີດຫ້ອງການ HAL Logistics

ຮຸ່ງອາລຸນ ຂົນສົ່ງດ່ວນ ໄດ້ເປີດໃຊ້ບໍລິການໃນວັນທີ່ 29/01/2019 ໂດຍຈະໄດ້ເລີ່ມເປີດບໍລິການ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສາຂາຕ່າງແຂວງ ເຊິ່ງຈະມີ ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ແລະ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ