ທ່ານ ບຸນພັນ ມາຢົງເຊິ່ນ

ປະທານ ບໍລິສັດ ຮຸ່ງອາລຸນການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ແລະ ຂົນສົ່ງທາງບົກ ຈໍາກັດ ຜູ້ດຽວ

ຄໍານິຍາມ: ແສງສະຫວ່າງແຫ່ງຄວາມສໍາເລັດ

ບໍລິສັດໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນວັນທີ່ 20 ເດື່ອນ 08 ປີ 2008 ໂດຍຄອບຄົວຕະກຸນ ມາຢົງເຊິ່ນ ດ້ວຍຄວາມມຸ້ງຫມັ້ນຢາກພັດທະນາຈາກທີ່ເປັນພຽງພໍ່ຄ້າແມ່ຄ້າທົ່ວໄປ ເຫດຈາກໃນຊູມປີ 1997 ລາວເຮົາເລີ່ມເປີດປະເທດສູ່ການຄ້າກັບຕ່າງປະເທດຈຶ່ງເລີ່ມມີພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍຫຼັ່ງໄຫຼກັນເຂົ້າມາທໍາການຄ້າໃນລາວເຮົາ ແຕ່ໃນໄລຍະນັ້ນການນໍາເຂົ້າສົ່ງອອກສິນຄ້າຍັງບໍ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງກໍ່ຍັງບໍ່ເຂັ້ມແຂງ ສະນັ້ນຊິບປີ໋ງບໍ່ມີຕົວຕົນຈື່ງຖືກໍາເນີດຂື້ນ ພາຍຫຼັງລັດທະບານກໍ່ ເລີ່ມມີການປັບປຸງນິຕິກໍາຕ່າງໆມາຮອງຮັບ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ໃນຫຼາຍໆໂຂງເຂດ ສະນັ້ນເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມແນວທາງພັກລັດ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການລູກຄ້າກໍ່ຄືນັກທຸລະກິດ ໃນການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າໃຫ້ຄ້ອງແຄ້ວວອງໄວຕາມການເຕັບໂຕຂອງເສດຖະກິດ.

ຈື່ງມີແນວຄິດ ແລະ ຄວາມມຸ້ງຫມັ້ນ ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ ຮຸ່ງອາລຸນການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ແລະ ຂົນສົ່ງທາງບົກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ. ເຊິ່ງເປັນປະທານໂດຍ: ທ່ານ ບຸນພັນ ມາຢົງເຊິ່ນ ຈົນເຖິງນະປະຈຸບັນ ດ້ວຍທືນຈົດທະບຽນ: 3,460,580,000 ກີບ

ໃນເບື້ອງຕົ້ນມີພຽງພະນັກງານ 6 ທ່ານ ເຊິ່ງນັບລວມທັ້ງ ທ່ານ ບຸນພັນ ແລະ ນາງ ອາລັງ ແລະ ມີພຽງ 1 ຈຸດບໍລິການຄື ດ່ານນາເຕີຍ (ພາຍຫຼັງໄດ້ຍ້າຍຂື້ນໄປຕັ້ງຢູ່ທີ່ປະຈຸບັນ ເອີ້ນດ່ານສາກົນບໍ່ເຕັນ)

ພັນທະມິດທຸລະກິດ