ຈໍານວນດ່ານທີ່ໃຫ້ບໍລິການໃນປະຈຸບັນມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  1. ບໍ່ເຕັນ, ປາງໄຮ, ບ້ານມອມ, ຊຽງກົກ, ສໍານັກງານໃຫຍ່ (ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ)
  2. ຂົວ 4, ບ້ານມອມ,(ແຂວງບໍ່ແກ້ວ)
  3. ພູລັກຄໍາ (ແຂວງອຸດົມໄຊ)
  4. ປາງຫົກ, ລານຕຸ້ຍ, ປ່າຄາ (ແຂວງຜົ້ງສາລີ)
  5. ຂົວ 3, ນາເພົ້າ (ແຂວງຄໍາມ່ວນ)
  6. ຈຸດບໍລິການລູກຄ້າ ນະຄອນຫຼວງ

ລວມທັງຫມົດ:12 ດ່ານ ແລະ 2 ສໍານັກງານ

  • ສິນຄ້າຫມາກໄມ້ຜ່ານແດນ ຂາເຂົ້າ ດ່ານພາສີຂົວມິດຕະພາບ3 ແຂວງຄຳມ່ວນ – ອອກດ່ານພາສີສາກົນ ນາເພົ້າ ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ຈາກ ຂົວມິດຕະພາບ3ອອກດ່ານພາສີສາກົນ ນໍ້າພ້າວ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
  • ທາງດ່ານນາເພົ້າຈະມີ 2 ຈຸດກະຍ້ອນວ່າ ເທີງຫນ້າດ່ານພຸ້ນເປັນພູບໍ່ສາມາດສ້າງລານຈອດ ແລະ ສ່າງສິນຄ້າເພື່ອເປັນຈຸດກວດກາສິນຄ້າເລີຍສ້າງລ່ານຢູ່ເບື່ອງລຸ່ມເຂດພຽງ
  • ຈໍານວນພະນັກງານ
  • ຈໍານວນສາຂາ